Rabu, 27 Maret 2013

KPK 195.

ISINING KITAB SUCI

1. Isining kabar kabingahan winangsitken dening Pangeran
    dadya srana suka piwulang margining kautaman
reff :
dimen tyang pitados tansaha rumantos
mbangun turut Gusti nresnani sesami

2. Tyang lepat kraos winelehna dening sabdaning Kang Ma'kwasa
    tyang dosa gya samya mratobat nampenana sih rahmat
reff :
dimen tyang pitados tansaha rumantos
mbangun turut Gusti nresnani sesami

3. Tyang lesah sinung lipur nyata karana kwasaning sang sabda
    wewatekan mindhak utama wah kekah ing pracaya
reff :
dimen tyang pitados tansaha rumantos
mbangun turut Gusti nresnani sesami

Tidak ada komentar:

Posting Komentar