Kamis, 28 Maret 2013

KPK 181.

SAOSAN SOKUR

1. Kula ananem wiji taberi ngrimati
    nging tuwuh miwah suburnya Allah kang mberkahi
    Pangeran paring jawah lan sunaring surya
    wah saliring wohira nggih berkahing Rama
Reff :
Sumangga misungsung kanthi trusing manah
sadhengah barang darbe kita konjuk mring Allah.

2. Kula sengkut makarya ing saliring kardi
    wit iku dados marginya berkah saking Gusti 
    sawarnining pakaryan tan ana kang nistha 
    asil gedhe cilaka mesthi murakabi. 
Reff :
Sumangga misungsung kanthi trusing manah
sadhengah barang darbe kita konjuk mring Allah.

3. Kasarasan karosan berkahing Sang Rama 
    kapinteran kaprigelan wah aruming nama 
    ywa nganti anjalari gumunggunging ati
    ing sagunging kahanan ngluhurken Pangeran. 
Reff :
Sumangga misungsung kanthi trusing manah
sadhengah barang darbe kita konjuk mring Allah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar