Selasa, 09 April 2013

KPK 64.


PASRAH MRING GUSTI

1. Sakehing was sumelangmu pasrahna mring Gusti
   Wit  saliring mitramu tan bisa mrantasi
   Jer  sa gunging manungsa  nyanggi sume lange
   kang pinasrahan tan ana tansah kuwur atine
Reff. di enggal pasrahna ing astane Gusti
      sagung kuwatirira wus mesthi den tulungi.

2. Yehuwah iku pangenmu pamomong sejati
   kang nentremken atimu setya ing pangrukti,
   payo prayoga sowan marek Sang Pamarta,
   kanthi giyak bebarengan tan mangu ing wardaya.
Reff. di enggal pasrahna ing astane Gusti
      sagung kuwatirira wus mesthi den tulungi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar